De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

logosport2

Welkom bij 'S-PORT

De gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft iedereen de mogelijkheid deel te nemen in de eigen wijk aan sport en recreatie.

´S-PORT wil uitdagen, verbinden en inspireren. Iedereen mag meedoen en moet mee kúnnen doen.

Een kans voor 50+-ers om in beweging te blijven. Sporten en bewegen door, voor en met de stad komt daarmee in beeld.

Contactgegevens S-PORT: 
Website: www.s-port.nl

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl