De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

VINKEL
Lokatie: Stichting Dorpshuis 't Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel, Telefoon: (073) 532 37 71

BILJARTEN
Maandagmiddag vanaf 13:00 uur
Woensdagmiddag vanaf 13:00 uur
Prijs: € 15,00 per half jaar
Voor meer informatie:  Leo Lange, Telefoon: 06 - 29 14 83 06

biljarten

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl