De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Afgelopen dinsdag 2 april 2019 ontvingen wij het droevige bericht dat Loek Steenbergen is overleden na een kortstondig ziekbed.

Foto: Familie van Steenbergen

LoekPrentje 175Loek is vanaf het begin betrokken geweest bij onze stichting als penningmeester en dagelijks bestuurslid. Daarnaast was Loek actief in diverse andere maatschappelijke organisaties. Wij gedenken hem als een gedreven bestuurder die hart had voor de samenleving.

Loek, van harte bedankt voor alles dat je voor onze stichting gedaan heb.

Wij wensen zijn vrouw Carla, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit grote verlies.

Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Actieve Senioren 's-Hertogenbosch,

Loel01bi

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl