De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

De Zomerschool 2018 is weer voorbij. Natuurlijk moeten de positieve kanten en de kritische kanttekeningen besproken worden.

Dit deden de gastvrouwen/heren en het kernteam met een kopje koffie/thee met een heerlijk stuk vla, aangeboden door een van de deelnemers.

Annemarie van Oers kwam om 10 uur even langs om iets te vertellen over de VrijwilligersAcademie nieuwe stijl en om te informeren of er misschien gastvrouwen/gastheren zijn die in de loop van het jaar dat ook zouden willen doen voor de VrijwilligersAcademie.

Foto's: Frans van den Bogaard

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl