De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

NULAND
Lokatie: Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10, 5391 AR Nuland. Telefoon: (073) 532 18 44

GYM U FIT 1
9:00 - 9:45 uur
Docente: Marian van de Burgt, MBVO
Prijs: € 39,00 per half jaar
Voor meer informatie:  Annie Rovers, Telefoon: (073) 532 17 24

GYM U FIT 2
10:00 - 10:45 uur
Docente: Marian van de Burgt, MBVO
Prijs: € 39,00 per half jaar
Voor meer informatie:  Marietje van de Camp, Telefoon: (073) 532 15 84

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl