De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

22 januari 2015 worden de vrijwilligers van de Stichting Actieve Senioren verwacht in 'De Lachende Vis' voor een feestelijke bijeenkomst waarin zij bedankt gaan worden voor hun inzet in het afgelopen jaar. Met veel respect en waardering zal kort worden teruggekeken naar 2014 en vooruitgekeken naar 2015. Het geheel zal worden opgeluisterd met een Jazz Trio tijdens het buffet.
Als bestuur zijn wij ervan doordrongen dat de vrijwilligers het verschil maken.

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl