De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Op woensdag 29 augustus 2018 werd de jaarlijkse vrijwilligersdag gehouden voor de vrijwilligers van onze SAS.
De bijeenkomst stond ook in het teken van ons eerste lustrum en het afscheid van Wim Keller als voorzitter ad interim.
Ze hadden besloten om het water op te gaan. Uiteraard werd de inwendige mens voorzien van spijs en drank. We vertokken rond 14:00 uur vanaf de opstapplaats bij de Citadel.
Op enig moment werd officieel afscheid genomen van Wim Keller; daarbij bestond de gelegenheid voor de afdelingen om hierbij aan te sluiten met een afscheidswoord en/of een korte presentatie van bijzonderheden in de betreffende afdeling.
Tijdens de boottocht is er maar één regenbui gevallen, die duurde tot laat in de avond.

Foto's: © SAS Den Bosch/Frans van den Bogaard

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl