De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

De secretaris wordt vaak gekarakteriseerd als het geheugen en het geweten van de organisatie.
Als zodanig is hi/zij een van de bestuurlijke pijlers waar de organisatie op rust. Hij/zij schept er genoegen in en haalt er voldoening uit om zaken correct en ordelijk vast te leggen en te onderhouden. Als spin in het informatie-web voelt hij/zij zich gewaardeerd en volledig op zijn plaats.

Taken en verantwoordelijkheden van de secretaris DB

  • Het opzetten en bijhouden van een centraal archief, waarin alle de organisatie aangaande stukken ordelijk en toegankelijk worden opgeslagen.
  • Het opzetten en bijhouden van een vrijwilligersadministratie met de daarbij behorende overeenkomsten.
  • Het zo nodig aanpassen en actueel houden van de inschrijving Handelsregister KvK.
  • Het samen met de voorzitter voorbereiden van vergaderingen en het opstellen van de agenda hiervoor.
  • Het maken van verslagen van Algemeen Bestuurs- en Dagelijks Bestuur vergaderingen.
  • Het samen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur voorbereiden van beleidsstukken en jaarverslagen.
  • Het voorleggen en/of beantwoorden van binnengekomen post.
  • Het onderhouden van de communicatie met de afdelingssecretariaten over algemeen secretariële zaken.

Kennis en vaardigheden

De secretaris is sociaal vaardig, heeft affiniteit met het ouderenwerk en voelt zich verbonden . met de organisatie. Hij/zij heeft een dienstverlenende instelling en is prima in staat om in teamverband te functioneren. Naast goede contactuele eigenschappen beschikt hij/zij over de benodigde mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Organisatievermogen is onontbeerlijk en bestuurlijke ervaring is aan te bevelen. Kennis van geautomatiseerde systemen, internet en e-mail is vereist.

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl