De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

NULAND
Lokatie: Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10, 5391 AR Nuland. Telefoon: (073) 532 18 44

ZANGKOOR
Donderdag 10:00 - 12:00 uur
Dirigent: Jan Hendriks
Prijs: € 39,00 per half jaar
Voor meer informatie: Gonnie Leeijen, Telefoon: (073) 532 32 00

Nuland KerstOefenmorgen Kerstverhaal 17 november 2016

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl