De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

NULAND
Lokatie: De Meent, Prins Bernhardplein 10, 5391 AR Nuland. Telefoon: (073) 532 18 44

TIENERS VAN TOEN
Muziek: Maandag 13:00 - 15:00 uur
Toneel: Donderdag 19:00 - 21:00 uur
Prijs: 25,00 per half jaar
Voor meer informatie: Jos van Lokven, Telefoon 06 – 53 77 75 66

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl