De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

MUNTEL/VLIERT/ BINNENSTAD
Locatie: Woonzorgcentrum Nieuwehagen, Gervenstraat 2, 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 548 16 00

HANDVAARDIGHEID
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Prijs € 6,00 per maand
Voor meer informatie: An de Bekker, Telefoon: (073) 613 70 80

handvaardigheidkl

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl