De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Dagelijks bestuur zoekt penningmeester

De Stichting Actieve Senioren is de overkoepelende organisatie van diverse wijkafdelingen en van de Zomerschool 55+, die binnen de gemeente ouderenactiviteiten organiseren, aansturen en uitvoeren . De SAS is rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De hoofddoelstelling van de SAS is het bevorderen van sociale contacten door middel van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

Dagelijks Bestuur
Het hoogste gezagsorgaan in de SAS is het Algemeen Bestuur. Dit wordt gevormd door de voorzitters van de afdelingen en door het door het Algemeen Bestuur (AB) benoemde Dagelijks Bestuur (DB). Het AB functioneert als beleidsbepalend en toezichthoudend bestuur, het DB voert de daadwerkelijke directie over de organisatie. Het beschikt hiervoor over een door het AB verstrekte mandaat met de daarbij behorende bevoegdheden. Zowel het bestuur van de afdelingen en van de Zomerschool als hun vrijwilligers vallen onder de Juridische verantwoordelijkheid van de SAS.
Dit Dagelijks beestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Zowel in een stichting als in een vereniging is het gehele bestuur verantwoordelijk voor de financiële middelen. Dit bestuur neemt ook beleidsbeslissingen die van invloed zijn op die middelen. De penningmeester vertaalt deze beslissingen in geld, en brengt de financiële consequenties ervan in kaart. Hij/zij vertaalt ook de activiteiten in cijfers en levert daarmee informatie over de mogelijkheden- en onmogelijkheden van de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester DB

  • Het voeren van het beheer over de financiële middelen van de organisatie.
  • Het maandelijks doorsluizen van subsidiegelden naar de afdelingen.
  • Het erop toezien dat de afdelingsadministratie periodiek en tijdig wordt aangeleverd bij het administratiekantoor.
  • Het leiden van een periodiek penningmeesteroverleg over financiële zaken en het vastleggen van de besproken punten.
  • Het opstellen en aanvragen van de jaarlijkse subsidie
  • Het aan de hand van de afdelingsgegevens opstellen van een jaarbegroting van de stichting en het bewaken hiervan.
  • Het (doen) opstellen van een financieel jaarverslag.
  • Het onderhouden van de communicatie met het administratiekantoor en met de accountant.
  • Het werven van alternatieve financiële middelen.
  • Het regelen van fiscaal/juridische zaken en verzekeringen.

Kennis en vaardigheden

De penningmeester is sociaal vaardig, heeft affiniteit met het ouderenwerk en voelt zich verbonden met de organisatie. Hij/zij heeft een dienstverlenende instelling en is prima in staat om in teamverband te functioneren. Naast goede contactuele eigenschappen beschikt hij/zij over de benodigde mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Organisatievermogen is onontbeerlijk en bestuurlijke ervaring is aan te bevelen. Inzicht in de vermogens- en kapitaalmarkt is vereist, evenals kennis van boekhouden d.m.v. geautomatiseerde systemen.

Heeft u interresse gekregen dan kun u contact opnemen met ons secretariaat. Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+++++ De SAS dankt alle vrijwilligers voor hun medewerking aan de 10e fantastische Zomerschool. +++++

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl