De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Taken en verantwoordelijkheden van het afdelingsbestuurslid

  • Aanspreekpunt zijn voor de afdeling en actief bestuurslid
  • Het bijwonen van en het deelnemen aan afdelingsbestuursvergaderingen.
  • Het in overleg met andere bestuursleden uitvoeren van taken

Kennis en vaardigheden
Het bestuurslid heeft affiniteit met het ouderenwerk. Hij/zij beschikt over het vermogen tot samenwerken en kan goed contact onderhouden met andere bestuursleden, met vrijwilligers en met deelnemers.

+++++ Poëziecursus in West: nog enkele plaatsen vrij +++++

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl