De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingssecretaris

  • Aanspreekpunt zijn van een afdeling en actief bestuurslid..
  • De verslaglegging van afdelingsvergaderingen en het behandelen van ontvangen en uitgaande post dan wel mail.
  • Het onderhouden van de communicatie met het algemeen secetariaat van de SAS en met bestuursleden van andere afdelingen.
  • Verantwoordelijk voor overdragen van gegevens van deelnemers, vrijwilligers en bijeenkomsten naar het algemene secretariaat zodat deze centraal kunnen worden verwerkt en gearchiveerd.

Kennis en vaardigheden
De secretaris is sociaal vaardig en heeft affiniteit met het ouderenwerk Hij/zij voelt binding met de organisatie, beschikt over het vermogen tot samenwerken, neemt initiatieven en is doortastend. Hij/zij beschikt over voldoende taalkundige vaardigheden om te kunnen notuleren en om de correspondentie van de afdeling te kunnen verzorgen. Hiervoor zijn bekendheid met de computer en m.n. met e-mail vereist.

+++++ De Zomerschool55+ zal in 2021 worden gehouden van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus +++++ Vrijwilligers maken het verschil! +++++

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl