De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Ongecategoriseerd

logosport2

Welkom bij 'S-PORT

De gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft iedereen de mogelijkheid deel te nemen in de eigen wijk aan sport en recreatie.

´S-PORT wil uitdagen, verbinden en inspireren. Iedereen mag meedoen en moet mee kúnnen doen.

Een kans voor 50+-ers om in beweging te blijven. Sporten en bewegen door, voor en met de stad komt daarmee in beeld.

Contactgegevens S-PORT: 
Website: www.s-port.nl

logo anbo den bosch smallOp 13 januari 2015 is er samenwerking afgesproken tussen
SAS en ANBO 's-Hertogenbosch
.
Hierbij is vastgelegd dat de ANBO en SAS wederzijds hun website toegankelijk maken. Hiermee streven wij er naar senioren in 's-Hertogenbosch beter te bereiken en inzicht te geven in de activiteiten waar men een beroep op kan doen.

Contactgegevens ANBO: 
Website: www.anbo.nl

Onze Missie

Het stimuleren en bevorderen van sociale contacten tussen senioren door het organiseren, aanbieden en begeleiden van activiteiten op het gebied van Creativiteit, Educatie, Ontspanning en Beweging in de eigen leefomgeving.
Hiermee beoogt de SAS senioren langer actief, zelfstandig en plezierig bezig te houden in een vriendelijke en vertrouwde locatie dicht bij huis om zodoende eenzaamheid en isolement te voorkomen.


Naast het uitbreiden en verdiepen van de bestaande activiteiten stelt de Stichting voor 2018 de volgende specifieke doelen:

  • het beoordelen en uitwerken van de uitkomsten van het o.l.v. AVANS uitgevoerde organisatieonderzoek
  • het doen van verder onderzoek naar onze doelgroep en naar de wensen en behoeftes hiervan
  • het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die hierop aansluiten
  • het versterken van het kader en van het vrijwilligersbestand
  • het verbeteren van de communicatie met vrijwilligers en deelnemers d.m.v. het gebruik van sociale media
  • het meewerken aan de totstandkoming van een transparant, alles omvattend overzicht van activiteiten voor senioren binnen de hele gemeente
  • het op de hoogte blijven van en tijdig inspelen op de plannen van de gemeente op het gebied van Welzijn

Statuten en financiën Stichting Actieve Senioren

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen beloning.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Taakomschrijving
Hans van den Berg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 45 11 03 92 
Secretaris:
Taakomschrijving
Ton Verhaeg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 57 33 99 72
Penningmeester:
Taakomschrijving
Elly van Boxtel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 51 46 83 86

Ondersteuning bestuur:

Communicatie en PR: Henny van den Bogaard
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 41 03 62 54
Communicatie en PR & Webmaster: Frans van den Bogaard
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 22 30 18 36

De voorzitters van de Afdelingen:

Zuid: Pauline Kleinpenning a.i.
West/Engelen: Marianne Penninks
Orthen: ?
Muntel/Vliert/Binnenstad/Noord: Henny van den Bogaard
Zomerschool55+: Fia de Vos-van Rijsbergen

 

 

 

VINKEL
Lokatie: Stichting Dorpshuis 't Zijl, Zijlstraat 2, 5382 KE Vinkel, Telefoon: (073) 532 37 71

BILJARTEN
Maandagmiddag vanaf 13:00 uur
Woensdagmiddag vanaf 13:00 uur
Prijs: € 15,00 per half jaar
Voor meer informatie:  Leo Lange, Telefoon: 06 - 29 14 83 06

biljarten

NOORD
Locatie: BBS De Hambaken, Het Wielsem 1 's-Hertogenboschosch

BINGO
Dinsdag 13.30 - 15.30 uur
Inschrijving: € 0,75 per keer
Prijs: € 6,00 voor 10 ronden
Voor inlichtingen loopt u binnen op dinsdagmiddag om 13.00 uur en vraag naar Louise. Maar nog leuker is het om gewoon aan te schuiven en samen een gezellige middag door te brengen.
Wij hopen u snel te mogen ontvangen!
Voor meer informatie: Louise Verspeek 06 144 644 94

WEST/ ENGELEN
Locatie: Zalencentrum De Engelenburcht, Heuvel 18, 5221 AP 's-Hertogenbosch, (073) 631 19 05

BINGO
Elke eerste vrijdag van de maand 20.00-23.00 uur
In de maanden juli en augustus niet.
Prijs € 12,00 per bonnenboekje
Voor meer informatie: Stien Megens, 06 - 44 45 87 10

MUNTEL/VLIERT/BINNENSTAD
Locatie: Trefpunt De Slinger, Jan Schofferlaan 3, 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 614 48 37

BLOEMSCHIKKEN
Woensdag 9.30 - 11.00 uur

€ 6,00 per maand
Voor meer informatie: ?

NOORD
Locatie: BBS De Hambaken, Het Wielsem 1, 's-Hertogenboschosch, Telefoon: (073) 643 21 47

BLOEMSCHIKKEN
Donderdag 19.30 - 21.30 uur
1x per 2 weken
Contributie € 3,50 per maand en € 5,00 materiaalkosten per keer.
Voor meer informatie:
Tonie van Nierop, Telefoon: (073) 641 77 91 of
Tonny Schiffelers, Telefoon: (073) 642 05 02

Bloemschikken Noord

ORTHEN
Lokatie: Buurthuis Margarethalaan 8, 5231 XL 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 641 00 15

BLOEMSCHIKKEN
Donderdag (oneven weken) 13.00 - 14.30 uur
Prijs € 3,50 per maand
Eigen inleg bloemen: € 6,00 per keer
Voor meer informatie: 06 - 57 33 99 72
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEST / ENGELEN
Locatie: Zalencentrum De Engelenburcht, Heuvel 18, 5221 AP 's-Hertogenbosch, (073) 631 19 05

BLOEMSCHIKKEN
Dinsdagmiddag 13.00 – 15.00 uur (om de 14 dagen)
Prijs € 2,60 per keer
Voor meer informatie: Henny van Mil, (073) 631 20 10

ZUID
Lokatie: BBS Nieuw Zuid, Jac. van Looystraat 5, 5216 SB 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 851 14 40

BLOEMSCHIKKEN, handvaardigheidlokaal, 1e verdieping
Donderdag 14.00 - 16.00 uur
2e en 4e donderdag van de maand
Prijs € 9,00 per maand, exclusief materiaal
Docent: Joke Merkx
Voor informatie en aanmelden: Dymph Jansen-Verhoeven, Telefoon: (073) 613 48 98,
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bloemschikken Noord 2

MUNTEL/VLIERT/BINNENSTAD
Locatie: Trefpunt De Slinger, Jan Schofferlaan 3, 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 614 48 37

BOEKBINDEN
Maandag 9.30 - 12.00 uur
Prijs € 8,00 per maand
Voor meer informatie: Anita van der Louw, Telefoon 06-10 34 10 97

Boekbinden-site

ZUID
Lokatie: Foyer St. Janslyceum, Platostraat 2, 5216 CB 's-Hertogenbosch

BRIDGE

Dinsdag 13.30 - 16.30 uur, 6 rondes
Prijs € 9,00 per maand
Voor beginners en gevorderden, géén bridgelessen
Voor informatie en aanmelden: Dymph Jansen-Verhoeven, Telefoon: (073) 613 48 98,
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

kaarten

De SAS geeft ook taalcursussen.

 

 

ORTHEN
Lokatie: Buurthuis Margarethalaan 8, 5231 XL 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 641 00 15

COMPUTERLES
Dinsdag 9.30 - 11.00 uur
Prijs € 25,00 per halfjaar
Voor meer informatie: Gerard van Gelder Telefoon: 06 - 43 91 71 62, 
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PC

SAS4kl

Bij voldoende belangstelling:

Windows 8 voor senioren
workshop telebankieren

workshop internet / E-mail

Foto’s bewerken (fotoboek maken) en online laten afdrukken

Etiketten vervaardigen, adressen maken, enz…

Populaire web toepassingen zoals Skype, Faceboek, YouTube, marktplaats.

Deze lessen vinden plaats in cultureel centrum In de Roos, Zuiderparkweg 282

INFORMATIE: mevrouw M. van Bavel –de Bekker.
Telefoon: (073) 521 59 00. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Stichting Actieve Senioren Zuid p.a. Mozartsingel 47, 5216 GA ‘s-Hertogenbosch

ORTHEN-LINKS
Lokatie: Buurthuis Margarehalaan 8, 5231 XL 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 641 00 15.

DARTEN
Maandag 20:00 - 22.00 uur
Prijs € 2,50 per maand
Voor meer informatie: Michel Craane, Telefoon: 06 - 20 95 58 32, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

darten herpeklein

De website van Stichting Actieve Senioren is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Stichting Actieve Senioren noch de webmaster noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

Stichting Actieve Senioren heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting Actieve Senioren staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Stichting Actieve Senioren noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie.

Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van Stichting Actieve Senioren. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alle prijzen op deze website dienen ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke prijzen.

ZUID
Lokatie: BBS Nieuw Zuid, Jac. van Looystraat 5, 5216 SB 's-Hertogenbosch, Telefoon: (073) 851 14 40

DUITSE LES
Eenvoudig- en praktisch Duits, Vergaderzaal 1e Verdieping
Woensdag 09:30 - 11:00 uur
1e en 3e woensdag van de maand
Prijs € 11.00 per maand

Voor informatie en aanmelden: Dymph Jansen-Verhoeven, Telefoon: (073) 613 48 98,
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+++++ De Zomerschool55+ zal in 2021 worden gehouden van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus +++++ Vrijwilligers maken het verschil! +++++

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl