De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Wie zijn wij

FrontFolder2018 De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal.
Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten.
In vrijwel iedere wijk van 's-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Daarmee draagt de SAS, als volwaardig partner in de sociale omgeving van de stad, bij aan het doel zoals de gemeente 's-Hertogenbosch dat omschrijft:

  • ontmoetingsplaats dicht bij de eigen leefomgeving
  • aanbieden en organiseren van activiteiten
  • eenzaamheid en isolement voorkomen en bestrijden
  • openstellen voor kwetsbare groepen

Deze vier punten hangen nauw samen.
Een belangrijke rol hierbij is ruimte voor ontmoeten, gezelligheid en vriendschap, waarbinnen men zichzelf kan zijn. 

De SAS is thuishaven voor meer dan 700 dynamische senioren die wijkgericht allerlei activiteiten uitoefenen.
Vanuit deze afdelingen verzorgen vrijwilligers met kennis van zaken de activiteiten.

De SAS zet zich in voor samenwerking met andere organisaties, die eveneens binnen de gemeente werkzaam zijn voor senioren; in het bijzonder de contacten met de wijkteams zijn hierbij van belang.

anbilogo1klDe Stichting Actieve Senioren is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de Stichting Actieve Senioren met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00). Het RSIN is 8534.38.183.

Inschrijving Zomerschool55+ van start !!

Vanaf woensdag 26 mei 2021 kun je weer inschrijven voor onze Zomerschool die dit jaar wordt gehouden tussen 26 juli en 13 augustus 2021

Lees meer: 

Bent u de vrijwilliger die wij zoeken?

De Stichting Actieve Senioren is een organisatie die zich richt op 55+ers die nog actief bezig wllen zijn. Hiervoor organiseren wij bijeenkomsten op het gebied van creativiteit, taalontwikkeling, sport, dans of gewoon elkaar ontmoeten met spel, zoals kaarten of bingo.

Een goede mix van ontmoeten en leren zijn de kenmerken van onze cursussen en bijeenkomsten.

Lees meer: 

Najaarscursus Dichter op de koffie

Donderdagmiddag start 4 november 2021 t/m begin februari 2022
Tijd: 13:30 – 16:00 uur

Lees meer: 

Digitale Zomerschool Activiteiten Dag... nu ook per activiteit te volgen

De livestream van de Digitale Zomerschool Activiteiten Dag zit er op. Op 1 juli 2020 hebben we van 10 uur in de ochtend tot half vijf in de middag 6 activiteiten gefilmd en ook direct uitgezonden. Activiteiten die vanwege alle voorzorgsmaatregelen ivm Covid 19 werden uitgevoerd door een gastdocent met slechts een paar deelnemers ter plaatse.

Lees meer: 

Coronahulp vragen & aanbieden

Vanwege het coronavirus en de maatregelen om het in te dammen hebben sommige mensen het (extra) moeilijk. Tegelijk zijn er hartverwarmend veel initiatieven om elkaar door deze lastige periode heen te helpen. Galant zet op een rijtje waar je hulp kunt vragen en aanbieden.

Galant kan je helpen (als individu of organisatie), neem dan contact op met een van onderstaande personen of initiatieven. Zo kunnen hulpvragers je beter vinden.

Lees meer: Coronahulp vragen & aanbieden

SAS Den Bosch en het Carona-virus

coronavirus 250Het corona-virus houdt ons Brabanders flink bezig en vraagt aandacht en maatregelen van ons allemaal. Uiteraard volgen wij als bestuur de berichtgeving en adviezen van de officiële instanties nauwgezet.

Op basis van recente ontwikkelingen hebben wij als Dagelijks Bestuur besloten om enkele geplande activiteiten en workshops, vanaf vandaag tot nader orde op te schorten. Neem contact op met de docent. Het bestuur rekent uiteraard op uw begrip hiervoor.

Lokale goede doelen, uw steun waard!

De eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ is op maandag 1 juli 2019 gepresenteerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Burgemeester Jack Mikkers nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees meer: 

‘De ouderen die bij ons komen, leven vaak in een klein wereldje.’

Bron: www.ing.nl

Eenzame ouderen voelen zich in de zomer vaak extra alleen. De Stichting Actieve Senioren (SAS) in Den Bosch organiseert in die periode daarom de Zomerschool. Drie weken lang kunnen ouderen meedoen aan allerlei activiteiten. ‘Dankzij het ING Nederland Fonds hebben we de school kunnen uitbreiden en toch de prijzen laag weten te houden.’

Lees meer: 

+++++ De Zomerschool55+ heeft een eigen website. Alles over de zomerschool staat op www.saszomerschool.nl. +++++ Vrijwilligers maken het verschil! +++++

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl